عبدالجبار تقوا از سمت ولایت کابل کناره گیری کرد

عبدالجبار تقوا، سرپرست ولایت کابل از سمت خود کناره گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای تقوا دلیل کناره گیریش از سمت ولایت کابل را مصروفیت شخصی خود خوانده است.

عبدالجبار تقوا از چند سال به این طرف به عنوان والی کابل ایفای وظیفه کرده است.