عبدالباری عطوان: منصور هادی در اقامت اجباری در ریاض به سر می برد

عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر برجسته در خبرگزاری نباء پرس تاکید کرد که شواهد و قرائن نشان دهنده این است که منصور هادی

عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر برجسته در خبرگزاری نباء پرس تاکید کرد که شواهد و قرائن نشان دهنده این است که منصور هادی رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن در اقامت اجباری بوده و با دستور سعودی‌ها در برخی از صحنه‌ها مطالب دیکته شده به وی تکرار میشود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی معتقد است اگر چه تجاوز نظامی عربستان به یمن به ظاهر به درخواست وی صورت گرفته ولی هیچ انسانی نمی‌تواند در برابر این وحشی‌گری کشوری بیگانه علیه هموطنان خود سکوت کرده و حتی اجازه نداشته باشد که افکار عمومی را توجیه کند.

این تحلیلگر برجسته لبنانی در ادامه می‌نویسد: “منصور هادی مهره سوخته و دستمال کثیفی است که سعودی ها در اولین فرصتی که پیدا کنند او را به زباله‌دانی خواهند انداخت و این عاقبت شومی برای یک یمنی و برای هر انسان وطن دوستی است.