طرح بودجه سال 1396 در اختیار مجلس نماینده گان قرار گرفت

۱۰ قوس ۱۳۹۵

وزیر مالیه طرح بودجه ملی سال 1396 را بعد از تائید سنا، برای تصویب در اختیار مجلس نماینده گان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طرح بودجه ملی سال مالی 1396 امروز (10قوس) از سوی وزیر مالیه در اختیار مجلس نماینده گان قرار گرفت.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه اظهار داشت که بودجه سال مالی 1396 را ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی تشکیل می دهد که 32 درصد آن شامل ۱۵۰ میلیارد افغانی، از عواید داخلی و متباقى آن نیز از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود.

به گفته وی، ۳۶ درصد بودجه به بخش امنيت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف و تحصیلات عالی، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای بخش های دیگر در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده 98 قانون اساسی، طرح بودجه بعد از تائید مجلس سنا در اختیار مجلس نماینده گان قرار می گیرد تا این مجلس بعد از بررسی های لازم موارد تعدیل، تصویب و یا هم رد را در این طرح اعمال کند.

این در حالی است که سه روز پیش، طرح بودجه با برخی پیشنهادها از سوی مجلس سنا مورد تائید قرار گرفته بود.

آیا مجلس طرح بودجه را تائید می کند؟

طرح بودجه در حالی در اختیار مجلس نماینده گان قرار می گیرد که این مجلس، استیضاح و سلب صلاحیت هفت وزیر که دو هفته پیش صورت گرفت را خط سرخ خود دانسته و اعلام کرده بود که اگر وزرای جدید معرفی نشوند، طرح بودجه از سوی نماینده گان تائید نمی شود.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس در نشست عمومی روز دوشنبه (8قوس) گفته بود که هیچ ارگانی حق مداخله در تصمیم های مجلس را ندارد و حکومت باید به جای هفت وزیر سلب صلاحیت شده، افراد جدید معرفی کند و بعد از آن طرح بودجه را به مجلس معرفی کند.

این در حالی است که حکومت تصمیم مجلس در مورد استیضاح و سلب صلاحیت وزرا از سوی مجلس نماینده گان را برای تفسیر به دادگاه عالی سپرده است و تا حال نظر نهایی دادگاه عالی در این رابطه اعلام نشده است.

حال باید دید که سرنوشت طرح بودجه سال 1396 چه خواهد شد؟

1396

سلب صلاحیت وزرا

طرح بودجه

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.