طالبان یک پولیس محلی را در ولایت بلخ کشتند

1434568284898طالبان در یک کمین در مسیر ولسوالی شولگره یک پولیس محلی را کشت و فرمانده پولیس را زخمی ساخت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات محلی با تایید این رویداد گفته است، شب گذشته قومندان روف و سربازانش در قریه جنلگی، در شرق دریای این ولسوالی با کمین طالبان روبرو شدند و دراین رویداد یکی از سربازان پولیس محلی کشته و خود فرمانده رووف نیز زخمی شده است.

گفته میشود بعد از چندین ساعت درگیری طالبان از ساحه متواری شده است.

فرمانده رووف یکی از فرمانده هان پولیس محلی در ولسوالی شولگره است که برای تامین امنیت در قریه جنگلی این ولسوالی برضد طالبان فعالیت دارد.

براساس گزارش‌های نشر شده، گروه طالبان دو ماه قبل نیز پسر فرمانده رووف را در این ولسوالی کشته و خواهرزاده وی را نیز زخمی کرده اند.

طالبان تاکنون در مورد اظهار نظری نکرده اند.

Author

About Author