طالبان یک پسر و دختر جوان را در ملاعام شلاق زدند

شلاقگروه طالبان در ولایت غور یک پسر و دختر جوان را به اتهام داشتن روابط نامشروع و فرار از منزل در ملا عام شلاق زدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این پسر و دختر جوان در ولسوالی چهارسده ولایت غور در غرب کشور شلاق زده شدند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور گفته است  که طالبان این دو تن را به اتهام فرار از منزل، ۳۹ ضربه شلاق زده اند.

او می گوید که این رویداد در منطقه ای رخ داده است که در اداره ی دولت نمی باشد.

همچنان آقای خطیبی گفته است که یک خانم ۳۱ ساله به نام “زهرا” در قریه ی شورابک ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور خودش را به دار آویخته است.

تاکنون  دلیل خودکشی این خانم مشخص نشده است.