طالبان یک مرد در باغیس تیرباران کرد

طالبان-1-2گروه طالبان یک مرد را در ولسوالی قادس ولایت بادغیس به اتهام زنا در ملأ عام تیرباران کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، میرزا علی، ولسوال قادیس بادغیس می‌گوید عبدالاحد دوشب پیش در روستای نخجیرستان توسط طالبان در محضر عام تیرباران شده‌است.

ولسوال قادس می‌گوید که در حال حاضر بررسی‌های محلی در باره قتل وی جریان دارد.

این کار گروه طالبان از گذشته تاکنون واکنش‌های جدی نهادهای حقوق بشری را در کشور به دنبال داشته است.

مجازات و اعدام افراد در دادگاه صحرایی نه تنها از سوی طالبان که در برخی از موارد از سوی بزرگان قومی نیز هر ازگاهی صورت می‌گیرد.

در سال جاری افغانستان شاهد چندین رویداد دادگاه صحرایی زنان و مردان بود که بزرگ‌ترین آن کشته‌شدن فرخنده، توسط صدها تن از شهروندان خشم‌گین کابل یک روز پیش از نوروز بود.

هم‌چنان حدود دوماه پیش بود که طالبان یک دختر را به نام رخشانه به بدترین شکل ممکن در ولایت غور سنگ‌سار کردند.

مجازات غیر قانونی تنها محدود به طالبان و شهروندان نبوده بل مسؤولان حکومتی نیز این کار را کرده‌اند و چند ماه پیش رییس دادگاه ابتدایی ولایت غور یک پسر و یک دختر را به اتهام زنا بدون فیصلۀ نهایی محکمه با شلاق زد.