طالبان مسلح ۲۵ باب مکتب را در کندز مسدود کرده اند

۲۳ اسد ۱۳۹۵

160811143044_om_children_art_640x360_bbc_nocreditمسوولان در ریاست معارف ولایت کندز می گویند که با گسترش دامنه نا امنی ها در این ولایت، ساحه آموزش و پرورش برای دانش آموزان، به خصوص دانش آموزان دختر تنگ و تنگ تر شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالکریم وحدت معاون تدریسی ریاست معارف کندز به خبرگزاری خارومیانه گفت که در جریان سال روان ۲۵ باب مکتب در ساحات نا امن این ولایت از سوی طالبان مسلح مسدود شده است، که هر کدام از این لیسه ها بیش ۴۰۰ دانش آموز دارند.

وحدت می گوید این مکاتب در مناطق تحت کنترول طالبان مسلح هستند و همه دانش آموزان این مکاتب را دختران تشکیل می دهند، که با بسته شدن این مکاتب، بیش از ده هزار دانش آموز از آموزش و پرورش باز مانده اند.

وی می گوید:”بیش از 25 باب مکتب در مناطق نا امن در کندز از سوی طالبان مسلح مسدود شده اند، طالبان مسلح در مناطق تحت کنترول شان شاگردان دخترانه لیسه را نمی گذارند که درس بخوانند، به دختران که در دوره های ابتداییه و متوسطه درس می خوانند کاری ندارد اما دختران دوره لیسه را نمی گذارند که درس بخوانند.”

به گفته معاون تدریسی ریاست معارف کندز این مکاتب به شمول مناطقی در مرکز کندز، در ولسوالی های امام صاحب، قلعه ذال، چهاردره و دشت ارچی مسدود شده اند.

وی همچنان می گوید:” که دانش آموزان پسر را این خطر تهدید نمی کند، زیرا که طالبان مسلح فقط با تحصیل دختران دوره لیسه مشکل دارند، ما در حد توان دانش آموزان و معلمین مکاتب بسته شده را به دیگر مکتب ها تبدیل کرده ایم.”

از سوی دیگر اجمل یکی از فعالین جامعه مدنی به خبر گزاری خاورمیانه می گوید که از اثر جنگ ها و نا امنی ها بیش از ۶۰ درصد مکاتب در این ولایت به روی دانش آموزان مسدود است.

وی گفت، ریاست معارف در مورد بسته شدن مکاتب در ساحات نا امن این ولایت به مردم آمار و ارقام درست ارایه نمی کنند.

اجمل می گوید: ” بیش از دوصد مکتب مسدود است، ریاست معارف راست نمی گوید، شما قضاوت کنید که اکثر مناطق این ولایت تحت کنترول طالبان مسلح است، طالبان به دختران اجازه تحصیل نمی دهند، در بعضی از مکاتب که از سوی طالبان اداره می شوند از خود نصاب تعلیمی وضع کرده اند.”

وی افزود که طالبان مسلح از مکاتب به عنوان مراکز نظامی استفاده می کنند.

در همین محمود دانش سخن گوی والی کندز تایید می کند که شماری از مکاتب در این ولایت از سوی طالبان مسدود شده است؛ اما در این مورد آمار دقیق ارایه نمی کند.

دانش می گوید که حکومت محلی در تفاهم با حکومت مرکزی تلاش می ورزد که با راه اندازی عملیات گسترده، این مناطق را از کنترول طالبان آزاد کرده و روند آموزش و پرورش را در این مناطق سرعت ببخشد.

کندز از ولایات نا امن در شمالشرق افغانستان است که ۴۴۵ باب مکتب و بیش از ۳ صد هزار دانش آموز پسر و دختر دارد.

کارشناسان ادامه این روند را برای آینده جوانان و معارف این ولایت خطرناک دانسته و بر باز شدن این مکاتب تاکید می ورزند.

25 مکتب

دختران

طالبان

کندز

مسدود

ناکمانی ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed