اسد ۲۳, ۱۳۹۹

شهر تعز یمن، در میان خون و آتش

1692011جنگنده های متجاوز عربستان سعودی شهر تعز در جنوب یمن را همچنان زیر آتش سنگین قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منازل مسکونی منطقه وادی صاله، منطقه الکمب نزدیک ساختمان شورای ولایتی، کاخ ریاست جمهوری، قرارگاه نیروهای ویژه و منطقه الدیم شهر تعز در حملات جنگنده های عربستان تخریب شد و هنوز آماری درباره تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

جنگنده های عربستان سعودی چندی پیش نیز مناطق مختلف شهر تعز را در جنوب یمن به شدت بمباران کرده بودند.

جنگنده های سعودی چند بار هم به ولایت صعده، منطقه الحزم ولایت الجوف، قرارگاه العرقوب در جنوب صنعا و مناطق بنی حشیش، ارحب و نَهَم این شهر حمله کردند.