شاهراه بلخ ـ سمنگان تحت «شرط» باز شد

۱۵ سنبله ۱۳۹۵

ده ها تن از باشنده گان ولایت سمنگان که صبح امروز با آتش زدن تایرهای موتر، شاهراه بلخ ـ سمنگان را بروی ترافیک بسته بودند، با پا درمیانی وکلای شورای ولایتی و گذاشتن «شرط» به اعتراض خود پایان داده و شاهراه را باز کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معترضین به دلیل تبدیلی آمر امنیت فرماندهی پولیس سمنگان، شاهراه بلخ ـ سمنگان را مسدود کرده بودند.

داوودشاه فوژان یکتن از سازمان دهنده گان این تظاهرات به خاورمیانه گفت که تظاهرات با پادرمیانی وکلای شورای ولایتی خاتمه یافت.

به گفته وی، فرمانده پولیس سمنگان نیز وعده سپرده است که برای ابقای اسلام الدین، آمر امنیت پولیس این فرماندهی با مقام های مرکزی صحبت کند.

فوژان می گوید که آنان برای مقام های محلی سمنگان دو روز وقت داده اند تا در زمینه ابقای دوباره آمر امنیت با مقام های حکومتی صحبت کنند.

معترضین تاکید کردند که اگر خواست آنان پذیرفته نشود، تظاهرات گسترده تری راه اندازی خواهند کرد.

اعتراض

بلخ

سمنگان

شاهراه

مسدود


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.