شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل احضار شد

خروزارت امور خارجه افغانستان در پیوند به متوقف کردن موتر حامل کارمندان کنسولگری افغانستان در پیشاور پاکستان، شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضارکرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز «معظم علی» شارژدافیر سفارت پاکستان مقیم کابل را احضار نمود.

وزارت خارجه کشور مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی افغانستان را در پیوند به متوقف شدن واسطه حامل جنرال کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم پیشاور از سوی موظفین امنیتی آن شهر که صبح دیروز در مسیر اقامتگاه جنرال کنسولگری افغانستان صورت گرفته بود، به وی ابراز داشت.

در ملاقاتی که آقای «موسی عارفی» رئیس شعبه اول سیاسی وزارت امور خارجه با شارژدافیر سفارت پاکستان داشت، ضمن محکوم نمودن شدید رویداد یاد شده، آن را در مخالفت جدی با اصول روابط دیپلوماتیک و کنسولگری و کنوانسیون های بین المللی مربوطه خوانده، با ابراز نگرانی شدید نسبت به این رویداد، به جانب پاکستان خاطر نشان ساخت که برای جلوگیری از آسیب های اینگونه رفتارها بر روابط دو کشور، از تکرار همچون برخوردها در آینده بطور جدی جلوگیری به عمل آید.

در این ملاقات، وزارت امور خارجه در پیوند به رویداد یاد شده، یادداشت اعتراضیه یی را نیز به جانب پاکستان تسلیم داد.

در اخیر، شارژدافیر سفارت جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل وعده سپرد تا مراتب نگرانی و یادداشت اعتراضیه دولت افغانستان در این زمینه را به مقامات و مراجع مسؤول کشور متبوعش خواهد رساند.