سیگار: وزارت معادن افغانستان به تنهایی توانایی مدیریت قراردادها را ندارد

سیگار می‌گوید که وزارت معادن و پطرولیم افغانستان تا کنون بدون کمک‌های خارجی توانایی آن را ندارد تا قراردادها را بررسی و مدیریت کند

سیگار می‌گوید که وزارت معادن و پطرولیم افغانستان تا کنون بدون کمک‌های خارجی توانایی آن را ندارد تا قراردادها را بررسی و مدیریت کند و یا آن را به گیرنده بدهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دارۀ بررسی کمک‌های ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان (سیگار) با نشر گزارش جدیدش از قول مقام‌ها در وزارت معادن و پطرولیم افغانستان می‌گوید، آنان آگاهی ندارند کمک‌های ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا(USAID) برای معادن و برنامۀ درازمدت آموزشی برای کارمندان آن چه فایده‌یی داشته و یا خواهد داشت.

همچنان سیگار پس از بررسی ۴۸۸ ملیون‌دالر هزینۀ کمک امریکا به شبکۀ نفت و گاز و معادن افغانستان می‌گوید که از این پول ۲۸۲ ملیون را گروه کاری وزارت دفاع در بخش بازرگانی و ثبات و ۲۰۶ ملیون آن (USAID) به مصرف رسانیده‌ است.

سیگار می‌گوید که هیچ هم‌آهنگی و اولویت‌بندی در زمینۀ مصرف پول کمکی امریکا میان وزارت دفاع، یو اس اید و وزارت خارجۀ امریکا موجود نبوده و این مورد دلیل پراگندگی و ایجاد مشکلات در نگهداری و ادامۀ این پروژه شده‌است.

بر اساس گزارش سیگار، مشخص نیست گروه کاری وزارت دفاع و ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به دلیل مشکلات مالی و تغیرات در کارکنان، به هدف افزایش ظرفیت در وزارت معادن و پطرولیم افغانستان تلاش مداوم خواهند کرد یا خیر.

در گزارش سیگار آمده‌ است با آنکه یو اس اید برنامۀ مکملی به هدف افزایش ظرفیت‌ها در افغانستان ندارد، نمی‌داند پس از پایان پروژه‌های کنونی چه گامی برداشته خواهد شد و هیچ ادارۀ امریکایی نمی‌خواهد برنامۀ گروه کاری وزارت دفاع را در زمینۀ بازرگانی و ثبات افغانستان پشتیبانی کند.