سقوط هواپیمای بی سرنشین امریکایی در قندهار

317530_104یک هواپیمای بدون سرنشین نیروهای امریکا، در میدان هوایی قندهار سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امریکایی با نشر خبرنامه ای این خبر را تائید کرده اند.

به گفته این نیروها، این هواپیمای بدون سرنشین از نوع « ام ـ کیو ـ۹ ریپر» بود که عصر دیروز (اول حوت) در میدان هوایی قندهار سقوط کرده است.

در خبرنامه آمده است که علت سقوط هواپیمای یاد شده مشکلات تخنیکی بوده و تحقیقات بیشتر در مورد چگونگی این رویداد نیز آغاز شده است.

به نقل از خبرنامه، در نتیجه سقوط این هواپیما به کسی آسیب نرسیده است.