سفیر جدید بریتانیا در راه است

۲۹ قوس ۱۳۹۴

139405251153047758843310به زودی مدت فعالیت و حضور سفیر فعلی بریتانیا در افغانستان به اتمام رسیده و سفیر جدید این کشور معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بانو کرین پیرس، سفیر فعلی بریتانیا مقیم کابل، در دیدار با وزیر امور خارجه افغانستان اظهار داشت که به زودی سفیر جدید این کشور معرفی می شود.

در این دیدار، بانو پیرس از فعالیت در افغانستان ابراز رضایت نشان داده و افزود که در سمت جدیدی در وزارت امور خارجه بریتانیا مقرر شده و ماموریت فعلی اش به عنوان سفیر در کابل به زودی تمام می شود.

وی از وزارت امور خارجه افغانستان خواست تا موافقتنامه تقرر سفیر جدید این کشور را ترتیب نماید.

در عین حال، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه تلاش های بانو پیرس را در راستای تحکیم و گسترش روابط دوستانه میان دو کشور در عرصه های مختلف، قابل قدر دانسته وعده سپرد که برای صدور هرچه زودتر موافقتنامه با تقرر سفیر جدید آن کشور در کابل همکاری نماید.

بریتانیا،

جدید

سفیر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed