سفیر افغانستان در مالیزیا اعتماد خود را بدست آورد

۲۱ جدی ۱۳۹۴

خارجهعتیق الله عاطفمل، سفیر و نماینده فوق العاده افغانستان در “کوالالمپور” مالیزیا، اعتماد نامه خود را طی مراسمی از پادشاه مالیزیا، بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اعتماد با حضور حضرت المعتصم باالله توانکو، الحاج عبدالحلیم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلیشاه یانگ دی پرتوان اگونگ پاد شاه کشور مالیزیا داده شد.

سفیر کشورمان در کوالالمپور، ضمن ابراز سپاس و قدردانی از پذیرش ایشان به حیث سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، احترامات و تمنیات رئیس جمهور و رئیس اجرائی کشور را به اعلیحضرت پادشاه مالیزیا تقدیم نمود.

در این نشست عاطفمل از پادشاه مالیزیا، والا حضرت ملکه آن کشور دعوت نمود تا در وقت و زمان مناسب غرض ملاقات با بانوی اول و زنان افغانستان از کابل بازدید نماید.

در اخیر، آقای عاطفمل از همکاری های کشور دوست مالیزیا در عرصه های مختلف برای افغانستان ابراز سپاس نموده و خواهان گسترش روابط و سرمایه گذاری های بیشتر خصوصی و دولتی مالیزیا در افغانستان گردید.

اعتماد

سفیر

عاطفمل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed