سرکوب تظاهرات مردم بحرین در حمایت از شیخ سلمان

7 ژانویه 2015

اعتراضات مردم بحرین که به دنبال بازداشت دبیر کل جمعیت اسلامی وفاق ملی از 10 روز پیش وبه ویژه 28 دسامبر 2014 در بحرین آغاز شده بود، در حال افزایش و گسترش است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، با وجود قضاوت های نادرست رژیم آل خلیفه در سرکوب مردم و استفاده از سلاح های گرم، گلوله های ساچمه ای و موترهای زرهی و محاصره نظامی برخی مناطق، تظاهرات مردمی در بحرین همچنان ادامه دارد.

تظاهرکنندگان خشمگین روز سه شنبه در منطقه “بلاد قدیم ” در منامه زادگاه دبیر کل الوفاق و در برابر منزل وی تجمع کردند اما رژیم بحرین با خشونت شدید آنها را سرکوب و شمار زیادی از تجمع کنندگان را زخمی کرد.

جزیره ستره واقع در منامه نیز شاهد تظاهرات مردم خشمگینی بود که فریادهایی در حمایت از شیخ علی سلمان و ادامه اعتراضها تا آزادی وی سر می دادند، اما نیروهای رژیم با شلیک گازهای سمی و خفه کننده، این اعتراض را سرکوب کردند که شمار زیادی از مردم و معترضان بی گناه به خاطر این روش سرکوب جان خود را از دست دادند.

دو منطقه بوری و المالکیه واقع در غرب منامه نیز شاهد برگزاری تظاهرات بزرگ و گسترده ای با مشارکت هزاران شهروند بود.

تظاهرات دیگری نیز در چندین منطقه از جمله توبلی، بنی جمره، المقشع، الدراز، ابو صیبع، ستره، سار، کرانه، المرخ، دمستان، الدیه، و دیگر مناطق بحرین برگزار شد.

آل خلیفه

اعتراضات،

بحرین،

شیخ سلمان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.