اسد ۱۴, ۱۳۹۹

سرمایه گذاری داعش در استانبول

ISISگروه تروریستی داعش پس از هماهنگی با مقامات امنیتی ترکیه با اعزام “خلف علی غیدان الجبوری” رهبر شرعی خود به استانبول، اقدام به خرید ساختمانهای تجاری و مسکونی در این شهر و خرید زمین های زراعتی در سایر شهرهای ترکیه نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هدف از این اقدام ایجاد پشتوانه اقتصادی و حمایت مالی از فرماندهان و عناصر داعش پس از فروپاشی احتمالی این گروه در عراق و سوریه است و گزارش های رسیده حاکی از آن است که داعش بخش قابل توجهی از دارائی های خود در سوریه و عراق را به استانبول انتقال داده است.

همچنین در شش ماه گذشته بیش از یک میلیارد دالر به استانبول منتقل و توسط صرافی های مختلف خصوصا “محمد یوسف المفرجی” که خود از عناصر داعش است و در آنکارا ساکن است به تدریج به واحد پول ترکیه “لیر” تبدیل شده و در اختیار خلف علی غیدان قرار گرفته است.

گفته می شود که چراغ سبز ترکیه در انتقال سرمایه داعش به استانبول تحت نظارت مقامات ارشد ترکیه انجام شده است و دولت ترکیه با این توافق ابزاری برای کنترل بیشتر داعش در سوریه و عراق در اختیار گرفته تا در صورت فروپاشی تشکیلات داعش سرمایه آن را تحت عنوان گروه تروریستی مصادره کند.