سرشماری نفوس در هرات تا دو ماه دیگر به اتمام میرسد

۲۴ قوس ۱۳۹۴

هرات انتخباتسرشماری نفوس که از سه روز پیش در پنج ناحیه شهر ولایت هرات در غرب کشور آغاز شده  و همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیتانه، اداره احصائیه ولایت هرات اعلام کرده است که این روند در سراسر این ولایت صورت می گیرد و طی دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.

برنامه‌ی سرشماری دقیق نفوس ولایت هرات از سه روز بدینسو در ۵ ناحیه شهر هرات آغاز شده است و قرار است این سرشماری کامل نفوس در مرکز و ولسوالی‌های ۱۵ گانه هرات تا دو ماه دیگر به اتمام برسد.

محمد رفیع ملک زی  رئیس اداره احصائیه ولایت هرات گفته است که این سروی هم اکنون در ۵ ناحیه شهر توسط ۲۰۰ تن از افرادیکه آموزش های مسلکی را فرا گرفته اند در حال انجام است و تا دو روز دیگر کار سرشماری نفوس در ۱۵ ولسوالی هرات آغاز خواهد شد.

به گفته وی در کنار سرشماری نفوس قرار است نقشه کشی ساحات مختلف هرات نیز انجام شود.

قابل ذکر است که طبق  آمار تخمینی که در سال ۱۳۹۱ از سوی اداره احصائیه ولایت هرات ارایه شد نفوس این ولایت نزیک به ۲میلیون تن اعلام گردیده بود که این موضوع با واکنش‌هایی روبرو شد.

اغاز

دو ماه تمام

سرشماری

نفوس

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed