سرانجامِ «فرشته» خطاب کردن طالبان مسلح

۲۶ جدی ۱۳۹۵

عبدالحکیم مجاهد، مشاور ارشد شورای عالی صلح به دلیل اظهاراتش در مورد طالبان مسلح و رهبران سیاسی افغانستان، از وظیفه برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی در صفحه فیس بوک خود این خبر را تائید کرده است.

وی گفته است که «به ‌اساس فیصله و تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی، آقای عبدالحکیم مجاهد در پی ‌سخنان غیرمسوولانه و توهین آمیز دیگر نمی ‌تواند به ‌عنوان عضو شورای صلح فعالیت نماید.»

این خبر در حالی نشر می شود که اظهارات اخیر عبدالحکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان در مورد اینکه طالبان مسلح را «فرشتگان» خوانده و رهبران سیاسی و جهادی کشور را توهین کرده بود، با واکنش رهبران سیاسی، دولتی و نماینده گان مجلس روبرو شده بود.

عبدالحکيم مجاهد، مشاور ارشد شوراى عالى صلح، در نشست رونمايی تحقيق تازۀ انستيتيوت مطالعات استراتيژيک افغانستان، با عنوان «بررسی گفتگوهای صلح در افغانستان در چهار دهه» طالبان را فرشتگان و گروه مقدس خوانده بود.

وی همچنین، داکتر نجيب الله را جانی و خاين، احمد شاه مسعود را بغاوتگر و برهان الدين ربانی را عامل نابسامانی های افغانستان عنوان کرده بود.

شورای عالی صلح

طالبان مسلح

عبدالحکیم مجاهد

فرشته


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment