زنان افغان باید بیشتر به اطلاعات و رسانه دسترسی پیدا کنند

۱۳ عقرب ۱۳۹۳

وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید که دهۀ اخیر دهۀ درخشانی برای زنان کشور بوده‌ است.

مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان امروز(سه‌شنبه ۱۳عقرب) در نشستی آموزشی زیر عنوان جای‌گاه زنان در رسانه‌ها صحبت می کرد گفت: توان‌مندسازی زنان سبب پیش‌رفت جامعه می‌گردد و زنان افغان باید توان‌مند شوند.

در سال‌های پسین، زنان افغان در بخش‌های روزنامه‌نگاری، خبررسانی و آگاهی‌دهی مردم نقش ارزنده‌یی را بازی کرده‌اند.

اما وی با تاکید بر سهم بیش‌تر زنان در رسانه‌ها، هم‌چنان افزود که تمام زنان افغان باید به اطلاعات و رسانه‌ها دست‌رسی پیدا کنند.

این در حالی‌ست که گفته می‌شود یک‌سوم رسانه‌های جهان را زنان تشکیل می‌دهند اما در افغانستان در صد این مورد به دلیل نبود محیط امن برای زنان و موجودیت باورهای سنتی خیلی پایین است.

اطلاعات،

دسترسی،

دهۀ اخیر

رسانه ها،

زنان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.