زمین‌های که ملکیت سربازان معلول است در ولایت بغلان برای شان داده نمی‌شود

۲ جدی ۱۳۹۶

دست‌کم ده تن از سربازان اردو و پولیس ملی کشور که در نبرد با مخالفان مسلح دولت اعضای بدن شان را از دست داده اند و یا هم معلول شده اند، می‌گویند با آنکه سند ملکیت نمره های زمین را بدست دارند؛ اما تا کنون حکومت محلی بغلان حاضر به تسلیم دهی زمین های آنان نشده است.

به گفته این سربازان معلول هر کدام دو تا هشت سال در ولایت های مختلف افغانستان در برابر مخالفان مسلح دولت جنگیده اند.

نصیراحمد محمدی باشنده ولسوالی بغلان مرکزی و سرباز قبلی اردوی ملی که هردو پایش را در ولایت کندهار از دست داده است می‌گوید، مطابق فرمان ریاست جمهوری یک نمره زمین رهایشی از سوی وزارت دفاع برای آنان خریداری شده و با وجود داشتن سند ملکیت تا کنون شهرداری ولسوالی بغلان مرکزی زمین های این معلولین را تحویل نداده است.

به گفته او در یک‌سال گذشته چندین بار به مقام ولایت بغلان عارض شده اند و نتیجه¬ی بدست نیاورده اند.

احمدمحمدی سرباز اردوی ملی که نیز دوسال پیش در ولایت هلمند پاهایش را در جریان نبرد از دست داده است، شهردار ولسوالی بغلان مرکزی را به سهل انگاری در قبال تحویل دهی زمین‌اش متهم می-کند.

وی می‌گوید، با وجودی که زمین های دولتی در ولسوالی بغلان مرکزی موجود است؛ اما شهردار این ولسوالی با بهانه های مختلف حاضر به تحویل دهی زمین های و وی سربازان دیگر نیست.
در این حال عبدالقدیم نیازی معاون والی بغلان می‌گوید، اسناد ملکیت این سربازان به شهرداری ولسوالی بغلان مرکزی فرستاده شده و در منطقه “مصلحت تپه” آن ولسوالی قرار است به آنان زمین توزیع گردد.

معاون والی بغلان می¬گوید، به زودترین این سربازان زمین های شان را بدست می‌آورند.

اما این سربازان می‌گویند این‌گونه وعده ها را در گذشته نیز چندین بار شنیده اند و اما هیچ‌کدام جامعه عمل نپوشیده است.
محراب الدین ابراهیمی-خبرنگار زون شمال

بغلان

زمین

سرباز

مردم

معلول


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.