رییس جمهور غنی: حقوق زنان قربانی صلح نخواهد شد

محمد اشرف غنی رییس جمهور در دیدار با اعضای شبکه زنان افغانستان تاکید کرده است که حقوق زنان قربانی صلح نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای شبکه زنان افغانستان روز شنبه (۹ جوزا)  با حضور “لورا غنی” بانوی اول در ارگ ریاست جمهوری، از افزایش سهم زنان در کابینه کشور و قاطعیت رییس جمهور در قضیه فرخنده، تشکری کرد.

آنان خواست ها و پیشنهادات شانرا در عرصه های مختلف از جمله تقرر یک زن در شورای عالی ستره محکمه، باقی ماندن قانون منع خشونت علیه زنان منحیث یک قانون مستقل، نقش بیشتر زنان در پروسه صلح، در نظر گرفتن سهم بیشتر برای زنان در شورا های ولسوالی ها و اهدای تذکره تابعیت به زنان که در خانه های امن بسر می برند، بیان کردند.

همچنان آنان گفتند که نحوه برگزاری جلسات محکمه عاملین قتل فرخنده مورد رضایت شان نیست و باید به طور شفاف صورت گیرد.

همچنین آقای غنی از تلاش های شبکه زنان افغانستان در زمینه اعاده حقوق زنان تشکری کرده گفت که یک زن منحیث عضو شورای عالی ستره محکمه معرفی خواهد شد.

رییس جمهور یکبار دیگر از تعهد خویش در زمینه منع خشونت علیه زنان اطمینان داده گفت که از حقوق زنان در چوکات قانون اساسی و دین مبین اسلام حمایت صورت خواهد گرفت.

اشرف غنی گفت که ۳۵ تن از زنان افغان به کمک اتحادیه اروپا از طریق بورسیه ها جهت آموزش در بخش رهبری عملی به خارج از کشور اعزام خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد که اولین دانشگاه ویژه برای زنان به کمک کشور ترکیه در افغانستان ایجاد خواهد شد و از شبکه زنان تقاضا کرد تا برای تعیین اعضای هیات مدیره این دانشگاه چند تن از زنان ورزیده کشور را معرفی نمایند.

رییس جمهور در مورد قانون منع خشونت علیه زنان گفت که حکومت متعهد به منع خشونت علیه زنان است اما بحث روی میکانیزم این کار نه بلکه روی هدف اصلی خواهد بود.

او اطمینان داد که حقوق زنان هیچگاهی قربانی صلح نخواهد شد و خاطر نشان کرد که در هفته آینده روی تقویت نقش زنان در سطوح معینان و روسا، کار خواهد شد و همچنان حد اقل چهار سفیر زن در نماینده گی های دیپلوماتیک افغانستان در خارج از کشور گماشته خواهند شد.

رییس جمهور غنی گفت که تمرکز بیشتر در صد روز دوم روی تقویت حکومتداری در ولایات خواهد بود و در زمینه تقویت نقش زنان در ولایات نیز توجه صورت خواهد گرفت. او همچنان گفت که قضیه فرخنده با جدیت پیگیری خواهد شد.