رییس جمهور غنی، ۱۶ نامزد وزیر باقیمانده کابینه را معرفی کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان ۱۶ تن از نامزد وزرای باقیمانده کابینه جدید را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در دور اول از مجموع ۲۴ نامزد وزرای که از سوی حکومت برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شده بود، هشت نامزد و رییس عمومی امنیت ملی افغانستان موفق به کسب رای اعتماد مجلس نمایندگان شدند.

نامزد وزرای باقیمانده که شام روز یکشنبه (اول حمل) توسط رییس جمهور غنی معرفی شدند قرار ذیل است:

۱ –  همایون رسا نامزد وزارت تجارت و صنایع

۲ – عبدالباری جهانی، نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ

۳ – اسدالله ضمیر، نامزد وزارت زراعت ابیاری و مالداری

۴ – محمد گلاب منگل، نامزد وزارت سرحدات و قبایل

۵ – محمود بلیغ، نامزد وزارت فواید عامه

۶ – عبدالستار مراد، نامزد وزارت اقتصاد

۷ – محمد الله بتاش، نامزد وزارت امور هوایی و ترانسپورت

۸ – اسدالله حنیف بلخی، نامزد وزارت معارف

۹ – سید سعادت منصور نادری، نامزد وزارت امور شهر سازی

۱۰ – عبدالصیر انور، نامزد وزارت عدلیه

۱۱ – عبدالرزاق وحیدی، نامزد وزارت مخابرات

۱۲ – دلبر نظری، نامزد وزارت امور زنان

۱۳ – سلامت عظیمی، نامزد مبارزه با مواد مخدر

۱۴ – فریده مومند، نامزد وزارت تحصیلات عالی

۱۵ – نسرین اوریا خیل، نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و علی احمد عثمانی، کاندید وزارت انرژی و آب می باشد.

قرار است از فردا یکشنبه (دوم حمل) اعضای مجلس نمایندگان کار خود را روی تایید و یا رد نامزد وزرای معرفی شده حکومت، آغاز نمایند.