رهایی طالبان از زندان پاکستان، نگرانی های افغانستان

۲۱ سنبله ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – گزارش ویژه

اسلام آباد با رهایی زندانیان طالب از زندان های پاکستان، در فکر امتیازگیری بیشتر در روند صلح افغانستان است.

در حالیکه کابل و اسلام آباد تاکنون روی شرایط رهایی ملا برادر و محل زندگی وی پس از رهایی توافق نکرده اند؛ اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان سیاسی هشدار میدهند که با گذشت دو سال از قطع شدن روابط ملا برادر با رهبری طالبان، رهایی وی نتیجه مطلوبی در روند صلح نخواهد داشت.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان سیاسی می گویند که رهایی مشروط ملا برادر از سوی حکومت پاکستان، زنگ خطری است برای امتیازگیری پاکستان از افغانستان.

بشیراحمد تهینج نماینده مردم فاریاب در مجلس نمایندگان، در نشست عمومی این مجلس اظهار داشت که رهایی ملا برادر و دیگر زندانیان طالب از زندان های پاکستان نگران کننده است.

به باور وی، هیچ معلوم نیست که این رهاساختن ها، شعله جنگ افغانستان را مشتعل تر نسازد و مردم قربانی دسایس نشوند.

تهینج از مجلس نمایندگان و اعضای آن خواست تا مانع این گونه بازی های سیاسی شوند.

در عین حال، آگاهان امور سیاسی نیز میگویند که حکومت افغانستان بجای تمرکز روی برخی از چهره های طالبان، باید افزون بر حکومت پاکستان با رهبری شوراهای کویته و پشاور به هدف کشانیدن طالبان به میز مذاکره وارد گفتگو شود.

جاوید کوهستانی در این رابطه به خاورمیانه گفت که تا زمانی که دولت افغانستان قادر نباشد طرح های ملی و جامع که به سود افغانستان باشد، ارائه نکند، طرح های کشورهای خارجی برای روند صلح کشور مفید نیست.

به گفته وی، اگر طرح های صلح از سوی کشورهای خارجی و منطقه باشد، طالبان، عوامل جانبی آنها شده و به نفع آنها کار می کنند.

از سوی دیگر، این آگاه امور سیاسی می گوید: تا زمانی که طالبان در چوکات حکومت نباشند و از حمایت پاکستان رهایی نداشته باشند، هیچ گاهی برای صلح در افغانستان، عدالت اجتماعی و وحدت ملی کار نمی کنند.

به باور تهینج دولت مردان اسلام آباد با این بازی شان که طالبان رها شده به پروسه صلح نیامده و احتمالاً دوباره به صفوف مخالفان پیوستند، در تلاش بدست آوردن امتیازات بیشتر در روند صلح افغانستان هستند.

در همین حال، برخی از اعضای مجلس سنای پاکستان که به کابل آمده اند، به رسانه ها گفته اند که ملت پاکستان علاقه مند تامین صلح بوده و تلاش خواهند کرد تا در هماهنگی با حکومت این کشور، زمینه های عملی تامین صلح در افغانستان و پاکستان را فراهم سازند.

اما، همزمان با مذاکرات حکومت های، افغانستان و پاکستان با ترکیه وعربستان سعودی روی گشایش دفتر مذاکرات و انتقال ملا برادر به یکی از این کشورها، شورای عالی صلح این اقدام را گامی مثبت برای آغاز مذاکرات رسمی صلح میداند.

ملا برادر که به فرد شماره دوم طالبان و رییس شورای کویته مشهور است در سال 2010 میلادی، به دلیل تمایل داشتن به روند صلح افغانستان، از سوی نیروهای امنیتی پاکستان در شهر کراچی بازداشت شد.

در حالیکه حکومت افغانستان از ملا برادر به عنوان یکی از حامیان صلح یاد میکند؛ اما تاکنون روشن نیست که این فرمانده پیشین طالبان در دو سال اخیر تا چه حد تحت اثر سازمان استخباراتی پاکستان بوده و رهایی وی به وسیله خوبی برای رسیدن به اهداف پاکستان در مذاکرات و معاملات صلح افغانستان مبدل خواهد شد؟

اسلام آباد

رهایی

زندان

کابل

ملابرادر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.