رسیدگی به بیش از یکهزاردوسیه مجرمان در دادگاه هرات

خبرگزاری خاورمیانه – هرات

مسئولان دادگاه هرات میگویند که از شروع سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از یکهزار دوسیه جرایم مختلف در جلسات دادگاه هرات رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قاضی عبدالغفار زبیر رئیس دادگاه استنیاف هرات می گوید که بیش از ۹۵ درصد از فیصله های این محکمه، مورد تائید دادگاه عالی کشور قرارگرفته است.

 زبیر میگوید: آنان به دوسیه های جرایم – قتل – اختطاف – ترور و حادثات ترافیکی را درجلسات علنی این دادگاه رسیدگی و حکم صادرنموده اند.

به گفته مسئولان دردادگاه هرات؛ جرایم قتل و ترور در ولایت هرات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته قاضی زبیررئیس دادگاه استیناف هرات؛ در حال حاضر شعبات این نهاد قضایی درتمامی ولسوالی های هرات بازبوده و نزدیک به ۱۷۰ دوسیه در آن شعبات درحال رسیدگی ازسوی قضات است.

درهمین حال شماری ازمراجعه کنندگان به دادگاه هرات از نحوه فعالیت و رسیدگی به دوسیه هایشان ابراز رضایت نموده خواهان سرعت بیشتر قضات در بررسی دوسیه های مجرمین هستند.

نصیراحمد نوروزی که چندی پیش دوسیه ی اختطاف وقتل فرزند خودسال اش دردادگاه هرات فیصله شد ازاجرات این دادگاه ابراز رضایت میکند.

او میگوید نیاز است تا برای نتیجه دهی هرچه بیشتر پرونده ها، مردم با مسئولان عدلی و قضایی همکاری بیشتری را داشته باشند.

درحالی که مسئولان دادگاه هرات رفتار وفیصله های عادلانه وموجودیت شفافیت درفعالیت هایشان را جزاصول کاری شان میخوانند اما چندی بیش سازمان شفافیت بین الملل وزارت داخله  و دادگاه افغانستان را ازجمله فاسد ترین ادارات دولت افغانستان دانسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.