انتحاری در اسلام جایزنیست؛ طالبان فدایی هستند

یک مقام بلند پایه و وزیر مالیه دوره حاکمیت طالبان گفته است که انتحاری واقعاً در اسلام جایزنیست، اما حمله های طالبان فدایی هستند .

معتصم آقا جان وزیر مالیه دوره طالبان که هم اکنون ریاست شورای کمیته سیاسی گروه طالبان را در انقره پایتخت کشور ترکیه به عهده دارد تاکید کرده است که  این گروه خواهان به میان آمدن امارت اسلامی در افغانستان نیست بلکه این بار خواست مردم را نیز در نظر می گیرند.

 به گزارش خبرگزاری خاور میانه، آقای معتصم تاکید کرده است اگرطرف ها در گفتگوهای صلح صادقانه عمل کنند، افغانستان به صلح دست خواهد یافت و طالبان حاضر هستند با دولت این کشور گفتگو نماید.

رییس شورای کمیتۀ سیاسی طالبان افزوده است اگر تمام طرف های درگیر در افغانستان به این باور باشند که به اخلاص و صداقت تلاش های شان را در راستای برقراری صلح آغاز کنند، بسیار زود در این کشور صلح به وجود خواهد آمد.

این مقام بلند پایه گروه طالبان، طالبان را به دو دسته ی تند رو  و میانه رو، تقسیم کرده  و تاکید نموده است که طالبان میانه رو  تمایل بیشتری به صلح دارند، اما کسانی که  نمایندگی دفتر طالبان را در قطر بر عهده دارند، جزء دسته ای از طالبان تند رو می باشند.

 ارییس شورای کمیتۀ سیاسی طالبان گفت:  این گروه به دنبال احیای امارت اسلامی نیستند و از روی کار آمدن یک حکومت بر بنیاد ارادۀ و خواست ملت مسلمان افغانستان حمایت می کند.

 معتصم از حملاتی که تلفات ملکی به بار می آورد، انتقاد کرده و اطلاق واژۀ کفر به نیروهای دولتی افغانستان را نادرست خوانده است .

 رییس شورای کمیتۀ سیاسی طالبان، بیان داشت: انتحاری واقعاً دراسلام جایزنیست، اما حمله های طالبان فدایی هستند .

 وی این کار طالبان را از روی اجبار خواند و گفت: به آنان( طالبان) در افغانستان جا داده نمی شود، حق زندگی داده نمی شود، از همین رو آنان حمله های انتحاری می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.