رئیس و فرمانده پولیس میدان هوایی کابل برکنار شدند

IMG_0150رئیس جمهور غنی پیش از عزیمت به ازبکستان و حضور در اجلاس شانگهای، رئیس و فرمانده پولیس مرزی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، بر اساس این تصمیم؛ یعقوب رسولی، رئیس و حق نواز حقیار، فرمانده پولیس مرزی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بدلیل غفلت وظیفوی از مقام های شان برکنار شده اند.

بر اساس این خبرنامه، رئیس جمهور غنی، به وزارت امور داخله همچنان دستور داده است تا سه تن از افراد مسلکی و واجد شرایط را برای سمت فرماندهی پولیس مرزی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پیشنهاد کند تا یکی از آنها برای احراز این پست انتخاب شود.

بر بنیاد دستور رئیس جمهور، تمام منسوبین میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که بیشتر از پنج سال وظیفه اجرا کردند، بدون استثنا تبدیل و به جای آنان باید کارمندان جدید در یک پروسه شفاف همراه با ثبت دارایی های شان استخدام گردند.

در خبرنامه آمده است که بست ریاست میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نیز به اعلام سپرده می شود و بعد از طی مراحل، فرد شایسته در این پست انتخاب خواهد شد.