رئیس معارف ولایت بامیان به اتهام اختلاس بازداشت شد

۷ جدی ۱۳۹۴

محمد رضا اداءمقامات محلی در ولایت بامیان گفته اند که “محمد رضا اداء” رئیس پیشین معارف این ولایت به اتهام اختلاس ۹۰ میلیون افغانی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “محمدطاهر زهیر” والی بامیان گفته است که رئیس پیشین معارف این ولایت متهم است که ۵۶۷ نفر آموزگار را بازنشسته کرده است.

به گفته والی بامیان، پس از بازنشستگی این معلمان ۹۰ میلیون افغانی به نام آن‌ها بیرون آورده شده که با “خلاف‌کاری” همراه بوده و برخی مقام‌های دولتی دیگر هم در این کار با رئیس پیشین معارف همکاری کرده بوده‌اند.

آقای زهیر گفته که در حال حاضر دادستانی بامیان مشغول بررسی پرونده رئیس پیشین معارف این ولایت است و اطمینان دارد که این پرونده به درستی بررسی می‌شود.

این در حالی است که اخیراً شش تن از دادستانان دادستانی بامیان نیز به اتهام دست داشتن در فساد به دستور والی بامیان برکنار شدند.

والی بامیان افزوده است که سه تن از این دادستان‌ها پس از برکناری، موفق شدند که دستور دادستانی کل کشور را برای استخدام مجدد خود بگیرند، اما او با ادامه کار آن‌ها موافقت نکرده است.

90 میلیون

بازداشت

بامیان

رئیس

رشوه

معارف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed