رئیس جمهور مصر: در صورت نیاز قدرت را واگذار خواهم کرد

رییس‌جمهوری مصر اعلام کرد، در صورتی که شهروندان این کشور خواهان تغییر باشند، وی قدرت را به فرد دیگری خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر اعلام کرد، در صورتی که مصری‌ها خواهان تغییر در رهبری این کشور باشند، وی منتظر نخواهد ماند و بلافاصله قدرت را به فرد دیگری واگذار خواهد کرد.

در همین حال، وی خاطرنشان کرد: مصر به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دالر برای توسعه اقتصادی این کشور نیاز دارد.

رییس‌جمهوری مصر همچنین گفت که اجرای به موقع پروژه‌های اقتصادی در این کشور موضوع دیگری است که باید توجه ویژه‌ای به آن مبذول گرد.