رییس جمهور غنی با روسای شورا های ولایتی دیدار کرد

۱۴ دلو ۱۳۹۳

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با روسای شوراهای ولایتی ۱۶ ولایت کشور و مسئولین ریاست مستقل ارگان های محل دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار که در ارگ انجام شد، روسای شورا های ولایتی، خواستار تعدیل در قانون شورای ولایتی بخاطر برگشتاندن نقش نظارتی شورا های از ادارات دولتی شدند.

رییس جمهور غنی گفت که من به نقش نظارتی شورا های ولایتی در یک چهارچوب مشخص و حسابدهی و شفاف موافقت دارم و باید این نقش نظارتی در چارچوب یک قرارداد واضح پاسخگویی متقابل ایجاد گردد.

آقای غنی گفت که به ارگان های محل دستور داده است تا مسوده ای را ترتیب دهند که براساس آن ساحات و موارد نقش نظارتی شورا های ولایتی در چارچوب قانون مشخص خواهد شد.

رییس جمهور گفت که پس از اجماع شورای ولایتی روی طرح مسوده آن را برای تعدیل به مجلس نمایندگان خواهد فرستاد.

آقای غنی، با بیان اینکه او طرفدار پاسخگویی در خصوص نقش نظارتی شورا های ولایتی می باشد تاکید نمود که هدف اساسی آوردن اصلاحات بنیادی در کشور است و در شناسایی فساد نیاز به همکاری دوامدار و صادقانۀ شوراهای ولایتی دارد.

رییس جمهورکشور گفت که به طور ربع وار با تمام روسای شورا های ولایتی کشور دیدار خواهد کرد.

اشرف

جنجال

شورا

غنی

قانون

نظازت

ولایتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.