رئیس جمهور از نیروهای ویژه امنیتی ستایش کرد

۱۲ جدی ۱۳۹۴

غنی کنفرانس.jpg.crdownloadمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور از عملیات فوق العاده و موفق نیروهای ویژه امنیتی افغانستان برای رهایی ۵۹ فرد اسیر شده بدست طالبان در ولایت هلمند ستایش کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای ارتش ملی افغانستان با راه اندازی یک عملیات ویژه توانستند که ۵۹ تن از افراد اسیر شده را از نزد طالبان در ولایت ناآرام هلمند رها کنند.

در همین حال رئیس جمهورغنی، از انجام عملیات موفقانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بخاطر رهایی ۵۹ تن که از سوی طالبان در ولایت هلمند اسیر شده بودند، قدردانی کرد.

رئیس جمهور گفت: ” این عملیات نمایانگر شجاعت و توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می باشد.” عملیات مذکور، پیچیده و بسیار دشوار بود که به دقت، تعهد و هماهنگی میان قطعات مختلف نیاز داشت.

آقای غنی افزوده است که نیروهای امنیتی از عهده یک ماموریت مهم برآمدند  و برای مردم بی گناه ما که در اسارت دشمنان مردم قرار داشتند، آزادی را به ارمغان آوردند.

گفتنی است که این عملیات توسط قطعه خاص، نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم و بخشی از قوای خاص عملیاتی ارتش ملی بالای زندان طالبان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند با پشتیبانی حملات هیلکوپتر انجام شد و هیچگونه تلفاتی را در میان نیروهای امنیتی افغانستان در قبال نداشت.

این عملیات موفقانه در پی عملیات قوای خاص افغان که ماه گذشته در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند انجام شده است که در اثر آن ۶۰ تن از افراد اسیرشده از اسارت طالبان رها شدند.

ریاست جمهوری افغانستان راه اندازی این عملیاتها را نمایانگر توانایی، شجاعت، از خود گذری و تعهد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای حفظ جان و عزت مردم دانست.

59

اسیر

امنیت

غنی

نیروها

هلمند گستایش


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed