رئیس جمهورغنی با نمایندگان معترضان دیدار کرد

12233410_10207406980388716_1031466999_nمحمد اشرف غنی رئیس جمهور، شام دیروز با ورثه شهدا و نمایندگان تظاهر کنندگان دیدار کرد و ضمن اتحاف دعا به روح شهدای حادثه زابل، فیصله گردید تا جنازه شهدا به ولسوالی جاغوری ولایت غزنی انتقال و به بخاک سپرده شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار که ارگ انجام شد، علی زاده، مصباح و فهیمی به نمایندگی از خانواده های شهدا و مردم ولایت غزنی صحبت کردند.

علی زاده گفت که تظاهرات امروزی صدای مردم را انعکاس می داد، به صدا های مثبت پاسخ مثبت داده شود و جدی گرفته شود و ما می خواهیم تا دولت از جان و مال مردم ما حراست کند.

همچنین مصباح به نمایندگی از خانواده های شهدا صحبت کرد و خواست های خویش را در عرصه های مختلف از جمله دلجویی از خانواده های شهدا، مجازات قاتلین شهدا، امنیت منطقه و راه های مواصلاتی و افراز پوسته ها در مربوطات ولسوالی گیلان مطرح کرد.

وی گفت که ما خواستار جنگ و نفاق نیستیم و از حکومت وحدت ملی پشتیبانی می کنیم.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز در این دیدار صحبت کرده گفت زمانیکه حادثه گروگان گیری صورت گرفت، من شاهد بی قراری رئیس جمهور بخاطر رهایی ربوده شده های این واقعه بودم.

آقای محقق گفت که در هر گوشه و کنار افغانستان همه روزه تعدادی از هموطنان بی گناه ما شهید و زخمی می شوند و دولت بخاطر رهایی ربوده شده گان بی تفاوت نبوده و با تمام توان در هر مرحله بخاطر رهایی آنان تلاش کرده است.

همچنین محمد اشرف غنی، رئیس جمهوربا ایراد سخن گفت: هر فرد حق دارد رئیس جمهور خود را انتقاد کند و ما افتخار می کنیم که حوصله شنیدن انتقاد ها را داریم.

رئیس جمهور غنی تسلیت عمیق خویش را به خانواده های شهدا ابراز کرده گفت که شما تنها فامیل های عزادار در این کشور نیستید.

محمد اشرف غنی گفت که کوتاهی های ما کم نیست اما در اراده ما هیچگونه تردیدی وجود ندارد.

آقای غنی گفت که دولت از روز اول حادثه گروگان گیری اقدامات همه جانبه را انجام داد اما متاسفانه ربوده شده گان، ۵۶ مرتبه به مکان های مختلف انتقال داده شدند.

رئیس جمهور کشور گفت که جنگ بالای ما تحمیل شده است و ما از هفت مرحله این جنگ گذشته ایم و باید به این قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی خویش، ارج بگذاریم.

محمد اشرف غنی گفت که امید است از بی ثباتی به ثبات، از بی عدالتی به عدالت و از فقر به رفاه برسیم.

وی گفت: شعار های مرگ بر دولت و تهدید دولت در حقیقت کمک به دشمنان افغانستان است و این شعار ها را طالب و داعش برای ما میدهند. وی افزود که انتقام از شهدای زابل و تامین عدالت از اهداف اولیه ماست.

رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که وعده های ما میان تهی نیست و مصداق اش عملیات ها و قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی ماست و اگر ما این واقعه را جدی نمی گرفتیم، هشت نفر از ربوده شده گان، رها نمی شدند.

او گفت که به خانواده های شهدا توجه صورت می گیرد و بخاطر افراز پوسته ها در مسیر گیلان به وزیر امور داخله هدایت داده است.

رئیس جمهور از نمایندگان ولایت غزنی خواست تا در زمینه معرفی جوانان شان در صفوف نیروهای امنیتی با دولت همکاری کنند.

آقای غنی گفت که شهدا باید در مطابقت با دستورات دین مبین اسلام باید به خاک سپرده شوند.

در این دیدار داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز صحبت کرده گفت که دولت در زمینه رهایی هموطنان ربوده شده و سرنوشت مردم ما هیچ گاهی بی تفاوت نبوده است و همانطوریکه عدم توجه به سرنوشت مردم گناه است، استفاده از احساسات و جنازه های مردم ما نیز گناه می باشد.

همچنان رئیس جمهور در حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، با نمایندگان جامعه مدنی و ورثه شهدا دیدار کرد و در یک گفتگوی و تبادل نظر جامع توافق گردید تا تمام پیشنهاداتی آنان را که در چوکات امکانات دولت باشد، مورد تایید قرار داد.

رئیس جمهور تاکید کرد که بخاطر تکریم به جنازه های شهدا مراسم بخاک سپاری آنان در مطابقت با دستورات دین مبین اسلام، فردا انجام گردد.

ورثه شهدا این تقاضای رئیس جمهور را پذیرفتند و خاطر نشان کردند که جنازه های شهدا فردا بخاک سپرده خواهند شد.

در این دیدارها محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزیر داخله، سرپرست وزارت دفاع ملی و داکتر سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز حضور داشتند.