رئیس اجرایی جهت افتتاح پروژه کاسا ۱۰۰۰ عازم دوشنبه شد

سفر عبداللهقرار است فردا پنجشنبه (۲۳ ثور) سنگ تهداب کار ساختمانی پروژه کاسایکهزار در تاجیکستان گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کار اعمار پروژه انتقال برق از آسیای  میانه به آسیای جنوبی، مشهور به کاسا یکهزار که یکی از پروژه های بزرگ منطقه به شمار میرود توسط مقامات عالی رتبه کشورهای افغانستان، تاجکستان، قرغزستان و پاکستان در منطقه بتاش شهر تورسن زاده جمهوری تاجیکستان افتتاح می گردد.

دکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان و هئیت همراه شان جهت افتتاح این پروژه بزرگ اقتصادی امروز ۲۲ ثور عازم دو  شنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شدند.

لین انتقال برق کاسا یکهزار از منطقه دتکا در شمال قرغزستان آغار و با عبور از تاجیکستان با انتقال۱۲۵۰ کیلومتری لین ولتاژ بلند از طریق افغانستان به پشاور منتهی میگردد.

طول لین در خاک افغانستان ۵۶۲ کیلومتر میباشد که از۶۰۰ محل و ۲۳ ولسوالی و شش ولایت افغانستان عبور میکند.

این پروژه دارای دو استیشن تغییر دهنده برق از ای سی به دی سی و برعکس آن در مناطق سنگتوده تاجکستان، نوشیره پاکستان و یک ترانسفرمر در افغانستان میباشد.

گفتنی است که با عملی شدن پروژه متذکره افغانستان سالانه حدود ۴۵ میلیون دالر امریکایی از ترانزیت آن عاید حاصل مینماید.