دیپلومهای جدید برای فارغین جدید

ministery of educationوزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا برای فارغین جدید موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، دیپلوم های جدید توزیع کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی کشور با حضور در جشن فراعت شماری از دانشجویان موسسات تحصیلات عالی خصوصی اظهار داشت که دیپلوم های جدید در کشور آلمان چاپ می گردد و از سال آینده برای فارغین توزیع می شود.

وی اظهار داشت که این دیپلوم ها برای تمام دانشجویان که از موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی فارغ می گردند، توزیع می شود.

بر اساس معلومات منبع، دیپلوم های جدید در مرحله نهایی چاپ قرار داشته و به زودی در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار می گیرد.

در عین حال، وزیر تحصیلات عالی بر ارتقای کیفی و تقویت نهادهای تحصیلات عالی خصوصی تاکید کرده و اظهار داشت که برای این کار، تدابیر ویژه ای روی دست گرفته شده است.

در عین حال، مقام ها در وزارت تحصیلات عالی می گویند که دیپلوم های نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی یکسان بوده و این وزارت برای تضمین کیفیت و اعتباردهی نهادهای تحصیلی خصوصی تلاش جدی خواهد کرد.

این در حالی است که در سفر اخیر رئیس جمهور به کشورهای اروپایی، شماری از پناهجویان افغانستان از عدم اعتبار اسناد تحصیلی عالی کشور شکایت کرده بودند.