دو شرکت خارجی خواهان خرید “کابل بانک نو” شدند

۲۶ قوس ۱۳۹۲

رئیس خزائن وزارت مالیه کشور گفته است که چهار شرکت که علاقمند خرید کابل بانک نو بودند، دو شرکت اسناد شان را به مسئولان وزارت مالیه کشور تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری خاوریمانه، محمد آقا کوهستانی اظهار داشت: تا دو هفته دیگر اسناد این دو شرکت از سوی یک کمیته ویژه ارزیابی خواهند شد و هر شرکت که بهترین پیشنهاد را برای خرید کابل بانک نو ارائه کرده و شروط دولت را برای خرید این بانک در نظر گرفته باشند، اسنادشان برای تأیید به شورای وزیران فرستاده خواهد شد.

از چهار شرکتی که از امریکا، کانادا، هنگ کنگ و امارات متحد عربی علاقمند خرید کابل بانک نو بودند تنها شرکت‌های “سی وی جی آی” از امریکا و شرکت کرول کاپیتال از امارات متحدعربی درداوطلبی حضور داشتند.

نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی کشور، گفته است: بعد از آن که مرحله اول بررسی اسناد پیشنهاد شده شرکت‌های داوطلب غرض صدور جواز بانکی به بانک مرکزی معرفی می‌شود.

هر شرکت که برنده شد بانک مرکزی با در نظر داشت ظرفیت‌های که در قانون یادآوری شده است و با در نظرداشتن چگونگی اداره بانک، همان بانک مرحلۀ نخست آن تکمیل می گردد و برای آن جواز صادر می‌شود.

در همین حال، رئیس خزائن وزارت مالیه افزوده است یکی از شروط خرید کابل بانک داشتن بیست میلیون دالر پول نقد است.

رییس بانک مرکزی کشور می افزاید هر شرکتی که کابل بانک نو را بخرد،عملیات‌های بانکی آن به گونۀ جدی نظارت خواهد شد تا اعتبار این بانک دوباره احیاء گردد.

بانک

خزئین

کابل بانک نو

مالیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.