دومین نشست اعضای پارلمان و کابینه با رئیس جمهور غنی

غنی نمایندگاندومین نشست مشترک وکلا و سناتوران زون جنوب شرق کشور و اعضای کابینه روز پنجشنبه (۱۳ حوت) با رئیس جمهوری غنی در ارگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این نشست «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور خطاب به اعضای شورای ملی گفت: صدای شما صدای مردم است و هدف از این نشست شنیدن خواست‌های اساسی مردم می‌باشد تا این خواست‌ها و پیشنهادات به برنامه‌های عملی مبدل شود.

رئیس جمهور کشور از اعضای شورای ملی بخاطر تصویب بودجۀ ملی قبل از رخصتی‌های زمستانی شورا تشکری نمود و گفت که تمام وزیران پلان‌های شانرا بر اساس بودجۀ ملی ترتیب نموده و این پلان‌ها در حال تطبیق شدن است.

آقای غنی بر افزایش همکاری و هماهنگی میان قوای سه گانه تأکید نمود و گفت، به عنوان رئیس هر سه قوه اعتدال، همکاری و هماهنگی را افزایش خواهم داد و به منظور افزایش هماهنگی‌، نشست‌های مشترک اعضای شورای ملی هر دو ماه یکبار با اعضای کابینه و در هر چهار ماه یکبار با تمام والیان راه اندازی خواهد شد.

رئیس جمهور غنی گفت، با شروع سال نو حکومت از کارکردها و دستاوردهای سال ۱۳۹۴ به مردم گزارش خواهد داد.

وی اضافه کرد که سال قبل وزارت‌ها ۵۵٪  فیصد بودجه سالانۀ شانرا به مصرف رساندند و در سال جدید تلاش می‌شود تا این فیصدی افزایش یابد.

در این نشست دکتور «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی گفت، طرح ارائه مشکلات، خواست‌ها، پلان‌ها و دستاوردهای اعضای کابینه وشورای ملی در حضور داشت سران حکومت از مؤثریت خاص بر خوردار می‌باشد.

همچنان وکلا و سناتوران زون شمال شرق ( لوگر، پکتیا، پکتیکا،  خوست، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان و کوچی‌ها) در خصوص مشکلات منطقوی شان صحبت نمودند.

آنان در زمینه‌های امنیت، پولیس محلی، فساد اداری، تعلیم و تربیه، صحت، انرژی برق، زراعت، استخدام کدرها، سرک‌ها، بندها، معادن، کمبود تعمیر ادارات دولتی و مکاتب، مشکل پاسپورت افغان‌های مقیم در کشورهای عربی، لیلیه‌های مدارس، دانشگاه ‌ها، آب نوشیدنی و محل بود و باش کوچیان، استفاده از پول کلدار و تومان در ولایات سرحدی، ساخت پل‌ها، افراد مسلح غیر مسؤول، قطع جنگلات، پارک‌های صنعتی و ساخت سرک دوم کابل – جلال آباد خواست‌ها و پیشنهادات شانرا مطرح کردند.

همچنین محمد اشرف غنی گفت، سال ۱۳۹۴ سال بقای افغانستان بود و در سال گذشته جنگ و مراحل مختلف و دشواری را سپری نمودیم.

وی علاوه کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از دو ماه بدینسو هر شب  ۵ عملیات خاص نظامی دارند و ظرفیت‌های آنان افزایش یافته است.

رئیس جمهور کشور گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما حرکت منسجم ومنظم دارند و اردوی متحرک نیز ساخته خواهد شد.

وی اضافه کرد که پولیس ملی کشور در خط اول جنگ  با سلاح‌های سنگین مجهز خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد که تروریستان مخصوصاً داعش در ولایت ننگرهار شکست خورده اند و مراکز نظامی و شبکه رادیویی شان نیز از بین رفته است که تا نابودی آنان عملیات نظامی ادامه خواهد داشت.

 رئیس جمهور غنی با اشاره به پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح گفت، برای تأمین صلح در آینده امیدواری‌های زیادی وجود دارد و  صلح دائمی یک نیاز می‌باشد.

او گفت که مشکلات مردم مخصوصاً کوچی‌ها با ساخت ۲۱ بند جدید که زمین‌های زیادی را آبیاری خواهند کرد و تسهیلات بیشتر فراهم خواهد شد، حل می‌گردد.

رئیس جمهور کشور گفت، سال گذشته عایدات داخلی ۲۲٪ فیصد بلند رفته بود که بیانگر تعهد حکومت در راستای آوردن اصلاحات در ادارات و رفتن بسوی خودکفائی می باشد. وی علاوه کرد که در نشست‌های آینده وارسا و بروکسل در خصوص همکاری‌های نظامی و انکشافی با افغانستان بحث خواهد شد.

آقای غنی از تلاش‌ها و قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ستایش کرد و گفت به منظور تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ۱۷ بار با رئیس جمهور امریکا از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نموده که در نتیجه شرکای بین‌المللی افغانستان به شمول امریکا، درعرصۀ همکاری‌های امنیتی و انکشافی تعهد شان را تجدید نموده اند.

رئیس جمهور کشور گفت، به منظور رسیدن افغانستان به خود کفایی، در ساخت بندهای بخش‌آباد، کمال خان و هلمند اولویت داده میشود و بر علاوه در هر زون کشور مانند پروژۀ تاپی پروژه‌های بزرگ ملی اقتصادی نیز ایجاد خواهد شد.