دور سوم نشست چهارجانبه مذاکرات صلح در پاکستان برگزار میگردد

89نشست چهارجانبه مذاکرات صلح میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برای سومین بار در هجده دلو در اسلام آباد برگزاری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هدف اساسی برگزاری نشست چهارجانبه یافتن «نقشه راه صلح» و بررسی موانع صلح میان دولت افغانستان و طالبان است.

در این دور از مذاکرات نماینده طالبان حضور نداشت، اما مشخص نیست که در دور سوم آن طالبان حضور خواند داشت یا خیر.

در پایان دور دوم نشست چهارجانبه صلح روز گذشته در کابل، از پیشرفت‌ها در باره نقشه راه صلح ابراز امیدواری شده است.

همچنان در بیانیه مشترک این نشست آمده، هدف از نقشه راه، تعیین اقدامات روشن برای آغاز گفت‌وگوهای صلح به رهبری افغانستان بوده است.

بر اساس این بیانیه، برای برقراری صلح در افغانستان طالبان باید وارد مذاکره شوند و اختلاف‌ها از راه تفاهم حل شوند.

صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه کشور نیز از طالبان خواست تا به میز مذاکره حاضر شوند و در غیر آن، در دیدگاه مردم افغانستان در انزوا قرار می‌گیرند.