دشمن به دنبال تفرقه بین مردم است

maxresdefaultرئیس اجرائیه از حربه جدید دشمن یاد کرده و می گوید که دشمن به دنبال تفرقه بین مردم کشور است تا به هدف خود برسد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله عبدالله در آغاز نشست شورای وزیران اظهار داشت که دشمن می خواهد با ایجاد تفرقه بین مردم از طریق حملات انتحاری، به اهداف شوم خود برسد.

وی اظهار داشت که در گذشته نیز دشمن همین هدف را دنبال می کرد؛ اما مردم یکی بود و از تفرقه به دور بودند.

در عین حال، عبدالله از آگاهی شورای امنیت ملی از انتحار در کابل خبر داده و می گوید که یک هفته قبل از تظاهرات جنبش روشنایی، گزارش هایی از احتمال وقوع حملات تروریستی در کابل و در یکی از ولایات دیگر به شورای امنیت ملی رسیده بود.

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی گفت که کمیسیون حقیقت یاب بررسی های خود را به صورت همه جانبه در مورد چگونگی رویداد حادثه روز شنبه در چوک شهدای شهر کابل آغاز می کند.

داکتر عبدالله از مردم خواست که با درک شرایط و اوضاع فعلی کشور به دولت فرصت بدهند تا به حق قانونی و مشروع مردم رسیدگی کند.

وی همچنین تصریح کرد که خواست های مردم به شمول جنبش روشنایی در حال عملی شدن است و حکومت مکلف است تا به خواست های مردم رسیده گی نماید.

این در حالی است که رهبران شورای عالی مردمی و جنبش روشنایی بارها گفته اند که دولت به خواست های این شورا رسیده گی نکرده و به آن توجه ندارد.

این در حالی است که مظاهره دوم جنبش روشنایی برای انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان به کابل در تاریخ دوم اسد بعد از انفجارهای انتحاری به خون کشیده شد که در نتیجه آن، بیش از ۳۰۰ تن شهید و مجروح شدند.