درگیری در سه ولسوالی هلمند

۲۶ میزان ۱۳۹۴

210طالبان با حمله به سه ولسوالی ولایت هلمند، در صدد سقوط این ولسوالی ها برآمدند؛ اما نیروهای امنیتی در حال عقب راندن آنها هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای همدرد، رئیس دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که طالبان از شب گذشته، تحرکاتشان در ولسوالیهای نادعلی، گرشک و نهرسراج را بیشتر ساخته اند و هیچ کدام از این ولسوالیها سقوط نکرده است.

به گفته وی، از صبح امروز (یکشنبه ۲۶ میزان) نیروهای امنیتی، مقابله با طالبان را افزایش داده و به دنبال عقب راندن شورشیان هستند.

منبع اظهار داشت که در حال حاضر جنگ در مناطق بابا حاجی و لاچک جریان دارد و به دلیل اینکه منطقه باباحاجی به مرکز ولایت نزدیک است، قوای بیشتر در این منطقه جابجا شده است تا از نفوذ احتمالی شورشیان به شهر لشکرگاه جلوگیری شود.

در عین حال، همدرد اظهار داشت که در این جنگ، تلفاتی به طالبان وارد شده که تا هنوز آمار دقیق آن معلوم نیست.

بر اساس معلومات منبع، نیروهای کمکی نیز به ولسوالیهای نهرسراج و نادعلی رسیده و در حال درگیری با طالبان هستند.

از سوی دیگر، نعمت الله غفاری، نماینده مردم هلمند در مجلس نماینده گان به خاورمیانه گفت که درگیری در سه ولسوالی ادامه دارد.

وی سقوط این ولسوالیها را رد کرد؛ اما اظهار داشت که اگر به این ولسوالیها توجه نشود، ممکن سقوط کرده و طالبان بر آنها حاکمیت کنند.

این در حالی است که شب گذشته، ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب به دست طالبان سقوط کرده بود.

جنگ،

درگیری،

نادعلی،

نهرسراج،

هلمند،

همدرد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed