داعش: حمله خونین ننگرهار کار ما نبود

گروه تروریستی داعش حمله انتحاری روز شنبه در ولایت ننگرهار را تقبیح کرده و گفته است آنها در این رویداد دست ندارد.

گروه تروریستی داعش حمله انتحاری روز شنبه در ولایت ننگرهار را تقبیح کرده و گفته است آنها در این رویداد دست ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شخصی به نام «مولوی مسلم دوست» که خود را وابسته به داعش معرفی کرده در تماس با رسانه ها، گفته است که آنها در این رویداد دست نداشته بلکه این حمله خونین کار شبکه استخبارات پاکستان می باشد.

آقای مسلم دوست گفته است که شاهدالله شاهد از ساحه خارج است و به تلفن دست رسی ندارد؛ بلکه شبکه استخبارات نظامی پاکستان با تماس جعلی خود را شاهدالله شاهد معرفی کرده و پیام مسئولیت پذیری را پخش کرده است.

پیش از این شاهدالله شاهد که خود را سخنگوی داعش در خراسان معرفی می کند، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته بود.

در حمله انتحاری روز شنبه در ولایت ننگرها ۳۴ تن کشته و بیش از ۱۳۵ تن دیگر زخمی شدند.