خورشیدگرفتگی در بخشهایی از جهان

۱۱ سرطان ۱۳۹۸

بر اساس محاسبات مراکز بین المللی نجوم، امروز خورشیدگرفتگی در کره زمین رخ خواهد داد؛ اما تنها در بخش هایی از جهان قایل رویت است.

به گزارش بخش علمی خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد امروز (11سرطان) از اقیانوس آرام جنوبی آغاز و برای ساکنان امریکای جنوبی به ویژه بخش ‌های کوچکی از کشورهای چیلی و آرجنتاین به صورت کلی در هنگام غروب آفتاب قابل مشاهده است.

مراکز بین المللی نجوم گفته اند که این کسوف که از نوع کامل است؛ ساعت ۱۶:۵۵ دقیقه به وقت جهانی آغاز و اولین نقطه بر روی کره زمین، سایه ماه را لمس خواهد کرد و ساعت ۱۸:۰۱ دقیقه گرفتِ جزئی مرحله اول پایان و گرفتِ کامل آغاز می ‌شود.

بر این اساس، حداکثر گرفتگی خورشید در ساعت ۱۹:۲۳ دقیقه خواهد بود و در این ساعت در نقطه‌ ای از زمین که سایه ماه قرار داشته باشد، بیشترین طول گرفتِ قابل مشاهده است که برابر با چهار دقیقه و ۳۲ ثانیه است؛ سایه ماه ساعت ۲۰:۴۴ دقیقه کره زمین را ترک می ‌کند و به دنبال آن در ساعت ۲۱:۵۰ دقیقه دومین مرحله گرفتِگی جزئی نیز پایان می یابد.

گفتنی است که طولانی ترین خورشیدگرفتی قرن 21، ۱۰ سال قبل به تاریخ 31 سرطان سال ۱۳۸۸ به مدت شش دقیقه و ۳۹ ثانیه رخ داده بود.

خورشیدگرفتگی یا «کُسوف»Solar eclipse) ) هنگامی رخ می ‌دهد که سایه ماه بر بخشی از زمین بیفتد و در نتیجه در قسمت‌ هایی از کره زمین، ماه قسمتی از خورشید یا تمامی آن را از دید ناظر زمینی بپوشاند.

خورشیدگرفتگی

علمی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.