حکومت قضایای خشونت علیه خبرنگاران را ارایه می کند

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز یکشنبه در جلسعه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها گفت که به زودی نهادهای حکومتی گزارش کامل خود را در باره قضایای خشونت علیه خبرنگاران ارایه خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معاون ریاست جمهوری تلاش های مشترک جامعه رسانه ای و دولت افغانستان در راستای بهبودی وضعیت خبرنگاران در افغانستان، نتیجه بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران را قناعت بخش ندانست.

وی از کندی روند پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران اظهار نارضایتی کرده و تأکید نموده اتس که نهاد های مرتبط باید طوری عمل کنند که کار کرد شان برای افکار عمومی و جامعه رسانه ای مؤثر و کارآمد باشد.

سرور دانش دو موضوع تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه ها و تعقیب قضایای خشونت علیه خبرنگاران را از مسؤلیت های اصلی دولت و از اولویت های اساسی جامعه خبرنگاری عنوان کرد و گفت که نهاد های امنیتی و عدلی افغانستان باید نتیجه کار کرد و بررسی های شان را به صورت موثق و مدون در اختیار این کمیته و خبرنگاران قرار بدهند.

همچنین در این جلسه “تاج محمد جاهد” وزیر امور داخله گفت که کمیته مراکز هماهنگی در تمام ولایات به جز ولایت هلمند و سرپل ایجاد شده است و عملا به مکلفیت های خود عمل می کنند.

وی گفت که بررسی قضایای بد رفتاری و خشونت علیه خبرنگاران نیازمند اطلاع رسانی دقیق از یک مرجع واحد می باشد که می بایست در این زمینه فدراسیوننهادهایژورنالیستانورسانههایافغانستان یک میکانیزم مشخص را در نظر بگیرد.

همچنین “فرید حمیدی” لوی سارنوال نیز گفت که به زودی فهرست دقیق از چگونگی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و مراحل بررسی آن به کمیته و نهاد های رسانه ای ارائه خواهد شد.

لوی سارنوال کشور برای تسریع در روند بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران پیشنهاد کرد که قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابتدا پس از جمع آوری، به وزارت اطلاعات و فرهنگ داده شود تا پس از بررسی اگر ماهیت جرمی بودن مسئله واضح شد جهت بررسی جرمی قضیه به ثارنوالی واگذار شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *