حکومت افغانستان در حمایت از کودکان متعهد است

عبدالله دیداررئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با «لیلی زروقی» نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان در مناطق درگیری ها در کابل گفت که حکومت افغانستان به قضیه اطفال و حمایت از آنها متعهد است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خانم زروقی برنامه‌ها و حوزه‌ کاری خویش را در حمایت از اطفال در مناطق جنگ با رئیس اجرایی در میان گذاشت و ابراز امیدواری نمودکه حکومت افغانستان مسوولیت‌های خویش را در این ساحه با درنظرداشت تعهدات بین المللی‌که دارد، انجام دهد.

وی در ادامه صحبت‌هایش ابراز امیدواری نمودکه حکومت افغانستان با استفاده از منابع حکومتی و کمک‌های بین المللی در بخش رسیدگی به اطفال زندانی و نیازمند٬ گام‌های اساسی بردارد.

خانم زروقی همچنان علاوه نمودکه نهادهای بین المللی وکشورهای کمک کننده، آماده‌ هستند حکومت افغانستان را در این عرصه به صورت همه جانبه همکاری نمایند.

خانم زروقی در ادامه افزود: افغانستان قراردادهای مختلف بین المللی را در زمینه حمایت از اطفال به امضا رسانیده است٬ بنابرین امیدوار است که از کودکان در بخش نظامی سربازگیری نشود.

همچنین دکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت با ابراز سپاس از تلاش‌ها و زحمات این نهاد در حمایت از کودکان در مناطق جنگ گفت: حکومت افغانستان به قضیه اطفال و حمایت از آنها متعهد است و در این زمینه در عرصه قوانین و حمایت از اطفال گام‌های عملی برداشته است.

رئیس اجرایی افزود که حکومت افغانستان آماده است با سازمان ملل و نهادهای مربوط در تمام عرصه‌ها در حمایت و رسیدگی به اطفال کمک و همکاری نماید.

رئیس اجرایی در ادامه صبحت‌هایش یکبار دیگر تعهد همه جانبه حکومت را در عملی ساختن تعهدات این‌کشور برای حمایت از اطفال اعلان نمود.

عدم استفاده از اطفال به عنوان سرباز در نبرد،‌ جلوگیری از زندانی کردن اطفال٬ حمایت همه جانبه از اطفال و عدم استفاده از مکتب‌ها به عنوان مراکز نظامی از مسائل و قضایایی بود که در این نشست مطرح گردید.

Author

About Author