حمله انتحاری در بگرام ۱۰ سرباز آمریکایی را به کام مرگ برد

13930807093726323948254حمله انتحاری در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام منجر به کشته شدن ده سرباز آمریکایی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسوول مطبوعاتی نیروهای ناتو در کابل گفته است که در این رویداد سه سرباز دیگر خارجی زخمی شده است، اما در مورد هویت قربانیان این رویداد جزئیات ارایه نکرد.

سخنگوی ناتو تایید کرده است که این حمله ذریعۀ مواد انفجاری جاسازی شده در موتر سایکل در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام صورت گرفته و تحقیقات در مورد آن جریان دارد.

عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام گفت که در این حمله که پس از چاشت دو شنبه در نزدیکی میدان هوایی بگرام به وقوع پیوست، شش سرباز زخمی شده است.

ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می خواند با نشر پیامی در تویتر مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که در آن ۱۹ سرباز امریکایی کشته و شماری هم زخمی شده است.

پایگاه هوایی بگرام در ۴۰ کیلومتری شمال کابل یکی از پایگاه های عمدۀ ۹۸۰۰ سرباز امریکایی مستقر در افغانستان می باشد.