حزب تحریر درد سر تازه برای بغلانیان!

۲۸ سنبله ۱۳۹۵

حزب تحریر که گفته می شد از چند سال بدینسو در کشور و در ولایت بغلان فعالیت های مخفی دارد، اما درین اواخر این حزب بگونهء فعالیت های خویش را علنی ساخته و حتی بگونهء آزادانه خواست شان را که همانا احیای «خلافت اسلامی» در جهان می باشد تبلیغ می کنند.

عالمان دینی و باشنده گان ولایت بغلان با نگرانی از گسترش دامنهء فعالیت و طرفداران حزب تحریر در ولایت بغلان، خواستار متوقف شدن فعالیت این حزب هستند.

حدود 400 نفر از عالمان دینی و باشنده گان ولایت بغلان در یک گردهمایی در ولسوالی بغلان مرکزی بروز شنبه، عملکرد و رفتار حزب تحریر را خلاف مبانی دین اسلام خوانده می گویند که شماری زیادی از جوانان بغلان اغفال شده اند و به این حزب پیوسته اند.

مولوی حبیب الله یک عالم دینی در بغلان گفت حزب تحریر با ارایه تعریف نادرست از دین اسلام شماری از جوانان را در ولایت بغلان اغفال کرده و در تلاش گسترش دامنهء فعالیت و طرفداران خود است.

%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87

وی افزود: ” افرادی وابسته به حزب تحریر شماری از جوانانی را که معلومات دینی شان پایین است اغفال کرده اند و چیزهای را که خلاف ارزش های اسلامی و مغایر احکام دین اسلام است از پیش خود شان درست کرده و برای این جوانان تفهیم نموده اند که این کار خشم مردم ولایت بغلان را بر انگیخته است”.

مولوی عبدالباری عالم دینی دیگر در ولایت بغلان گفت: طرفداران حزب تحریر بگونه جدی تلاش دارند مفکوره های را که خلاف فرموده قرآن کریم و احادیث پیغمبر (ص) می باشند، در میان مردم بویژه جوانان ترویج دهند و گسترش این مفکوره ها خلاف ارزش اسلامی است و هیچگاهی مردم بغلان نمی گذارند طرفداران این حزب به خواسته های شان برسند.

%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c

“مردم بغلان با اعضای حزب تحریر دست و گریبان هستند و مفکوره این حزب در مخالفت با عقیده اهل سنت و الجماعت قرار دارد و این حزب تلاش دارد افرادی را که آگاهی دینی کم دارند عقاید خویش را بالای شان تحمیل کنند و میخواهند که افراطیت را ترویج دهند”.

این عالمان دینی ادامه فعالیت این حزب را در آینده خطرناک دانسته و رازهای را در فعالیت های سری این حزب نهفته می دانند و آنرا به دسایس کشورهای کفری نسبت می دهند که در تلاش متفرق ساختن اهل اسلام و تفسیر نادرست از دین اسلام می باشند.

اما اعضای حزب تحریر با حضور شان درین گردهمایی فعالیت های شان را مطابق دین اسلام می خوانند.

محمدفهیم یک عضوی حزب تحریر که درین گردهمایی حضور داشت گفت: فعالیت آنان مغایر احکام دین اسلام نبوده و آنان در تلاش احیایی خلافت اسلامی در جهان اسلام هستند.

%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%81%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

وی فعالیت حزب تحریر را سیاسی خوانده گفت که این حزب فعالیت دینی ندارد و هم اکنون در بیش از 60 کشور اسلامی و غیر اسلامی فعالیت می کند.

باشنده گان بغلان و عالمان دینی از حکومت افغانستان خواستند که جلوی فعالیت این حزب را بگیرند و در غیر آن آنان خود دست بکار خواهند شد.

پیش ازین شماری از فعالان مدنی در بغلان از گسترش مفکوره افراطیت و دامنه طرفداران حزب تحریر در میان دانشجویان دانشگاه های بغلان نگرانی کرده بودند.

اسلامی،

اغفال،

بغلان،

حزب تحریر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.