حریق یک پایه آنتن مخابراتی در غزنی

files.phpطالبان مسلح یک پایه آنتن مخابراتی را در غرب شهر غزنی به آتش کشیده و دو محافظ این پایه نیز لادرک شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با نشر خبرنامه ای گفته است که طالبان مسلح یک پایه آنتن شرکت مخابراتی ام تی ان را در منطقه قلعه قدم شهر غزنی به آتش کشیده اند.

در خبرنامه آمده است که این حادثه شب گذشته صورت گرفته و بعد از آن دو محافظ آنتن نیز لادرک شده اند.

جاوید سالنگی، سخنگوی والی غزنی نیز در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه، حریق پایه آنتن مخابراتی را تائید کرد.

به گفته وی، هم اکنون سرویس شرکت مخابراتی ام تی ان در غزنی قطع است و تلاش برای فعال کردن دوباره آن نیز آغاز شده است.

وی در مورد لادرک شدن دو محافظ این پایه، معلومات ارائه نکرد.

این در حالی است که وزارت مخابرات می گوید که در ماه ‌های اخیر، پایه های مخابراتی شرکت های خصوصی در شماری از ولسوالی ‌های غزنی تحت تهدید بوده و یا هم منهدم شده ‌اند.