جلوگیری از یک حمله تروریستی در ورزشگاه قلعه نو

13866709_1138523306208788_1211228995_nاز یک حمله تروریستی در وزرشگاه شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، تروریستان در نظر داشتند تا با استفاده از یک کودک ۱۲ ساله حمله انتحاری را استدیوم ورزشی قلعه نو انجام دهند.

در خبرنامه آمده است که عبدالعزیز، یکی از سرگروپان طالبان مسلح قصد داشت تا با استفاده از یک حلقه ماین چسپکی که در وجود یک کودک ۱۲ ساله بنام قیام الدین طور ماهرانه جابجا نموده بود؛ حمله ای را در زمان مسابقات ورزشی انجام دهد.

ریاست امنیت ملی می گوید که این ماین از راه دور کنترول شده و هدف آن نیز انفجار در جریان مسابقات پهلوانی در میان مردم بود که قبل از رسیدن به هدف، توسط مؤظفین امنیت ملی شناسایی و بازداشت شد.

این در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته نیز دو تن از سرگروپان مشهور طالبان مسلح در ولایت هلمند بازداشت شده بود