جلوگیری از انجام یک حمله انتحاری در شهر کابل

۲۳ حوت ۱۳۹۳

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از انجام یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک عامل انتحاری همراه با یک تن از سازماندهندگان حملات انتحاری و تروریستی مربوط شبکه حقانی قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شده اند.

عبدالرحمن مشهور به حیدری عامل انتحاری و عبدالرحیم مشهور به اجمل تن از سازماندهندگان حملات تروریستی، قصد انجام حمله انتحاری را در یکی از نقاط مزدحم شهر کابل داشته اند.

عبدالرحیم سازمانده و انتقال دهنده عامل انتحاری اعتراف نموده که آنان به دستور صبرالله «ځدران» یکتن از فرماندهان شبکه تروریستی حقانی، قصد انجام حمله انتحاری را به شهر کابل داشته اند.

امینت

انتحاری

بازداشت

حقانی

دستگیر

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed