جلوگیری از انجام حمله انتحاری در کابل و لغمان

۵ جوزا ۱۳۹۴

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از انجام دو حمله انتحاری در شهر کابل و لغمان جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تروریستان قصد داشتند با استفاده از موتر بمب گذاری شده در شهر کابل و مرکز ولایت لغمان حمله انتحاری را انجام دهند اما قبل از رسیدن به هدف توسط ماموران ریاست عمومی امنیتی ملی بازداشت شدند.

در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که سه تن از سازماندهندگان حملات انتحاری مربوط شبکه حقانی در شهر کابل شناسایی و بازداشت شده اند.

محب الله به اسم مستعار «احسان الله» باشنده ولایت قندهار، فرد انتحاری، حبیب الرحمن فرزند وزیرگل باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل، انتقال دهنده و سازمانده حملات انتحاری و   فدامحمد فرزند عبدالمالک باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل، نگهدارنده افراد انتحاری و سازمانده حملات انتحاری بازداشت شده اند.

این افراد قصد داشتند با استفاده از یک عراده موتر نوع کرولا مملو از مواد انفجاری در یکی از نقاط مزدحم  شهر کابل حمله انتحاری را انجام دهند، که قبل از رسیدن به هدف توسط ماموران ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده اند.

همچنین ماموران ریاست عمومی امنیت ملی ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر امروز از یک حمله خونین انتحاری در ولایت لغمان جلوگیری کردند.

رحیم الله فرزند جان آقا فرد انتحاری و  طلا محمد مشهور به طوفان فرزند محمد اکبر انتقال دهنده فرد انتحاری قصد داشتند تا حمله انتحاری را در شهر مهترلام بابا ولایت لغمان انجام دهند که قبل از رسیدن به هدف باالفعل با یک عراده موتر سایکل مملو از مواد انفجاری بازداشت شند.

امنیت

انتحاری

بازداشت

جلوگیری

کابل

لغمان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed