جزئیات تازه حمله انتحاری بر موظفین وزارت دفاع ملی

حملللللللللللللللللل

در نتیجه حمله انتحاری بر موترهای حامل کارمندان وزارت دفاع ملی در کابل، ۱۵ تن کشته و ۳۱ تن دیگر مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت دفاع ملی ساعاتی بعد از این حمله، جزئیات کامل از کشته و زخمی شده های این حمله به نشر رسانده است.

در حالی که مدتی بعد از حمله، از کشته شدن ۹ تن و زخمی شدن ۱۳ تن خبر داده می شد؛ اما حالا وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای می گوید که در این حادثه ۱۵ تن کشته و ۳۱ تن دیگر نیز مجروح شده است.

در خبرنامه آمده است که سه افسر، سه بریدمل، سه کارمند خدماتی، یک مامور ملکی و یک انجنیر ملکی وزارت دفاع ملی و چهار فرد ملکی کشته شده و ۹ افسر به شمول یک خانم، سه بریدمل، سه سرباز بشمول یک خانم، ۱۱ کارمند ملکی وزارت دفاع به شمول پنج خانم و پنج فرد ملکی زخم برداشته اند.

گفته می شود که مجروحین حادثه به زودترین فرصت به بیمارستان انتقال گردیده و تحت تداوی قرار دارند.

طالبان مسوولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته اند که در این حمله ۲۳ افسر ارتش کشته و ۲۹ تن دیگر آنها زخمی شده اند.