جزئیات تازه حمله انتحاری بر موظفین وزارت دفاع ملی

۹ حوت ۱۳۹۴

حملللللللللللللللللل

در نتیجه حمله انتحاری بر موترهای حامل کارمندان وزارت دفاع ملی در کابل، 15 تن کشته و 31 تن دیگر مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت دفاع ملی ساعاتی بعد از این حمله، جزئیات کامل از کشته و زخمی شده های این حمله به نشر رسانده است.

در حالی که مدتی بعد از حمله، از کشته شدن 9 تن و زخمی شدن 13 تن خبر داده می شد؛ اما حالا وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای می گوید که در این حادثه 15 تن کشته و 31 تن دیگر نیز مجروح شده است.

در خبرنامه آمده است که سه افسر، سه بریدمل، سه کارمند خدماتی، یک مامور ملکی و یک انجنیر ملکی وزارت دفاع ملی و چهار فرد ملکی کشته شده و 9 افسر به شمول یک خانم، سه بریدمل، سه سرباز بشمول یک خانم، 11 کارمند ملکی وزارت دفاع به شمول پنج خانم و پنج فرد ملکی زخم برداشته اند.

گفته می شود که مجروحین حادثه به زودترین فرصت به بیمارستان انتقال گردیده و تحت تداوی قرار دارند.

طالبان مسوولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته اند که در این حمله 23 افسر ارتش کشته و 29 تن دیگر آنها زخمی شده اند.

جزئیات

حمله

حمله انتحاری

خاورمیانه

زخمی

فرد ملکی

موظفین وزارت دفاع ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed