جایگاه تاریخی و توریستی افغانستان دوباره احیا می شود

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که جایگاه تاریخی و توریستی افغانستان را دوباره احیا می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی این اظهارات را در دیدار با هیئت عالی رتبه کشور های عضو سازمان سارک که به منظور اشتراک در مراسم رسمی نامگذاری بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی کشور های عضو سارک به افغانستان آمده بودند، بیان کرده است.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، رییس جمهور کشور از تشریف آوری هئیت عالی رتبه سازمان همکاری سارک به افغانستان و انتخاب بامیان به عنوان مرکز فرهنگی کشور های عضو سازمان سارک، تشکری کرد.

رییس جمهور گفت که افغانستان با کشور های عضو سازمان سارک رابطه هزاران ساله دارد و حضور شما در مراسم رسمی نامگذاری بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی کشور های عضو سازمان سارک این روابط را بیشتر از پیش مستحکم ساخت.

وی خاطر نشان نمود که افغانستان برای دو هزار سال مرکز تبادله کالا های تجارتی و مراودات مردمی در آسیا بود، و شهر آی خانم یکی از شهر های تاریخی است که دارای ماستر پلان شهری نیز می باشد.

رییس جمهورغنی ضمن اینکه تخریب مجسمه های بودا را به معنای حمله بر میراث های تاریخی افغانستان دانست، گفت: ما جایگاه تاریخی و توریستی افغانستان را دوباره احیا می کنیم.

او با اشاره بر اینکه دو هزار سال قبل در شمال کشور رسم الخط وجود داشت، گفت: آثار باستانی بخشی از تاریخ ماست و ما به آن افتخار می کنیم و در بعضی محلات هنگام استخراج معادن به آثار تاریخی بر می خوریم که مدیریت آن به احیتاط کامل نیازمند است و از کشور های عضو سازمان سارک خواست تا تجارب شانرا در این عرصه با افغانستان شریک سازند.

همچنین سکرتر جنرال سازمان سارک ضمن اینکه از میزبانی و مهمانوازی گرم دولت و مردم افغانستان تشکری کرد، گفت: علاقمند بودیم تا بیشتر از جاذبه های توریستی و محلات تاریخی افغانستان دیدن نمائیم.

وی گفت که تاریخ فرهنگی افغانستان بسیار جالب است و ما باید از این داشته های تاریخی بیشتر مستفید شویم.

در این دیدار سکرتر جنرال مرکز فرهنگی سارک نیز صحبت کرده گفت:  مراسم رسمی نامگذاری بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی کشور های عضو سازمان سارک به موفقیت پایان یافت.

وی برگزاری این مراسم  را در راستای معرفی جاذبه های تاریخی افغانستان مفید خوانده گفت: از این پس سلسله برگزاری برنامه ها و فیستیوال های فرهنگی در بامیان ادامه خواهد یافت.